डलर Archives | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

जेठ २४ २०८०, बुधवार
आजको लागि यस्तो छ विदेशीमुद्राको सटहीदर

काठमाडौं, २४ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ८८ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको […]

आजको लागि यस्तो छ विदेशीमुद्रा सटहीदर

काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ९८ पैसा र विक्रिदर १३२ […]

डलरको भाउ आज कति ?

काठमाडौं, २१ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ४० पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ रहेको छ । […]

डलरको भाउ आज कति ?

काठमाडौं, १८ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रुपैयाँ ६ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको […]

आजको लागि यस्तो छ डलरको भाउ

काठमाडौं, १७ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रुपैयाँ ४ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको […]

डलरको भाउ आज कति ?

काठमाडौं, १६ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ९१ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको […]

आजको लागि यस्तो छ विदेशीमुद्रा सटहीदर

काठमाडौं, १५ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ८३ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको […]

आजको लागि यस्तो छ विदेशीमुद्राको खरिददर

काठमाडौं, १४ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ८३ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको […]

आजको लागि यस्तो छ डलरको भाउ

काठमाडौं, १२ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रुपैयाँ ९ पैसा र विक्रिदर १३२ […]

आजको लागि यस्तो छ विदेशीमुद्रा सटहीदर

काठमाडौं, ११ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ९६ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको […]

डलरको भाउ आज कति ?

काठमाडौं, १० जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रुपैयाँ १९ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको […]

आजको लागि यस्तो छ विदेशीमुद्रा सटहीदर

काठमाडौं, ९ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३२ रुपैयाँ २३ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको […]

आजको लागि यस्तो छ डलरको भाउ

काठमाडौं, ८ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ९६ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको […]

डलरको भाउ आज कति ?

काठमाडौं, ७ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ९६ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको […]

डलरको भाउ आज कति ?

काठमाडौं, ५ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ८७ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको […]

डलरको भाउ आज कति ?

काठमाडौं, ४ जेठ । आज एक अमेरिकी डलरको खरिददर १३१ रुपैयाँ ५२ पैसा र विक्रिदर १३२ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको […]